Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie obradowała dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarze stanu: Rafał Romanowski i Ryszard Zarudzki.

 

Omawiano kolejne etapy prac nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020.
 

Określając cele w każdym z obszarów, wskazujemy konkretne projekty służące realizacji celów strategicznych. Obecnie na listę wpisanych jest 173 projektów strategicznych oraz 12 projektów flagowych. Lista ma charakter otwarty i może być modyfikowana. Nowe inicjatywy projektowe spełniające przesłanki do uznania za projekt strategiczny bądź flagowy mogą być do listy projektów dopisywane – powiedział podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel.


Minister poinformował o przygotowywaniu w resorcie zmian w ustawie o sprzedaży  ziemi.
 

W ministerstwie prowadzony jest monitoring regulacji wprowadzonych ustawą z kwietnia ub. roku. Obecnie analizowane są postulaty i wnioski wpływające od związków i organizacji rolniczych, osób prywatnych oraz innych podmiotów, w zakresie zmian przepisów dotyczących obrotu oraz gospodarowania nieruchomościami rolnymi. Część z nich zostanie uwzględniona w opracowywanym projekcie ustawy. Po ponad roku od wejścia w życie ustawy, można jednoznacznie stwierdzić, że zakładane przy wprowadzaniu w życie nowych regulacji cele są realizowane, zgodnie z założeniami   - zaznaczył minister Jurgiel i dodał, że skutecznie zostały rozwiązane problemy tzw. słupów oraz spekulacji ziemią rolną.


Minister zapowiedział również przygotowanie dokumentu podsumowującego 2 lata rządów, oraz określającego priorytety na kolejny rok.
 

Przy wsparciu instytutów i specjalistów dokonamy oceny realizacji spraw w poszczególnych działach gospodarki narodowej, które pozostają w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Podczas dzisiejszego spotkania omawiano również kwestie zabezpieczenia kredytów bankowych zaciąganych przez rolników.

Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie została powołana zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwietniu ub. roku. Jej celem jest stworzenie płaszczyzny do dialogu pomiędzy Ministrem, a organizacjami działającymi w środowisku rolniczym, zwiększenie oddziaływania społecznego na procesy podejmowania decyzji dotyczących rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w celu zachowania pokoju społecznego oraz stworzenie platformy do rozpatrywania problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.

Źródło: MRiRW


CZYTAJ TEŻ

XXX Targi Rolne Agro Pomerania

Więcej…

Dzierżawa ziemi uzgadniana z rolnikami

Więcej…

Będzie pomoc finansowa na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF

Więcej…

Konkurs dla partnerów KSOW

Więcej…

Rolnictwo ekologiczne, tematy i obszary badawcze, dotacje

Więcej…

Znowu zagrzmi

Więcej…

ASF - list otwarty ministra Krzysztofa Jurgiela

Więcej…

Kulturowe Usługi Ekosystemowe (KUE) - Kwestionariusz pilotażowy

Więcej…

Smaki Regionów w Poznaniu

Więcej…

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kw. 2018 br.

Więcej…
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

POGODA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

PARTNERZY