Uruchomiony został kolejny program pomocy dla producentów świń z obszarów zagrożonych i zapowietrzonych.

Pomoc, w formie nieoprocentowanych pożyczek będzie realizowana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Nieoprocentowane pożyczki będą udzielane na okres do 10 lat, a ich wysokość nie będzie mogła przekroczyć kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń i kwoty:

  • 50 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie do 50 sztuk świń,
  • 100 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń,
  • 300 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń,
  • 500 000 zł siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie powyżej 500 do 1 000 sztuk świń,
  • 1 000 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1 000 sztuk świń.

Do kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń nie będą wliczane odsetki.

Pożyczki będą udzielane w drodze umowy  zawieranej na wniosek producenta świń złożony do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta nie później, niż 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami. Wzór wniosku zostanie ogłoszony na stronie internetowej ARiMR.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie pożyczki, będzie weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na jej stronie internetowej.

Źródło: MRiRW

CZYTAJ TEŻ

ARiMR przypomina o wnioskach za straty w wyniku klęsk żywiołowych

Więcej…

Wnioski o rekompensaty do 31 października

Więcej…

Rolnicy są solą ziemi

Więcej…

Dziś mija termin składania wniosków o pomoc za straty spowodowane klęskami żywiołowymi

Więcej…

IV KONGRES ROLNICTWA RP 2018

Więcej…

Spotkanie z Ambasadorem Serbii

Więcej…

Co słychać na rynku wina?

Więcej…

Będzie wsparcie dla nowych grup producenckich

Więcej…

Organizacje producentów owoców i warzyw - przedłużenie terminów przedstawiania programów

Więcej…

Będzie mniej administracji? Od dziś KOWR zamiast ARR i ANR

Więcej…
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

POGODA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

PARTNERZY