Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zaproponowano następujące rozwiązania:

  • Wprowadzono zasadę składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w formie elektronicznej. Chodzi o to, aby docelowo wszystkie wnioski o przyznanie tych płatności były składane elektronicznie.
  • W 2018 r. możliwe będzie składanie - zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich - stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r. Szacuje się, że z tej możliwości skorzysta ok. 200 - 300 tys. rolników, co stanowi ok. 15 - 22% wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego. Możliwość złożenia oświadczenia - zamiast wniosku - ma także dotyczyć wybranych działań obszarowych PROW. Oznacza to uproszczenie procedury wnioskowania o płatności bezpośrednie i pomoc w ramach wybranych działań obszarowych PROW.
  • Podniesiono próg, powyżej którego podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjenci PROW 2014 - 2020 zobowiązani będą stosować zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, z 20 000 zł do 30 000 euro, tj. do takiego samego progu, jaki obowiązuje dla zamówień publicznych. Umożliwiono również wskazanym podmiotom i beneficjentom określanie tylko jednego kryterium oceny ofert - ceny lub kosztu.
  • Zmieniono ustawę o wspieraniu rozwoju w latach 2014 - 2020, aby doprecyzować zależności między regulacjami o konkurencyjności a przepisami o zamówieniach publicznych.
  • Do porządku prawnego PROW 2014 - 2020 wprowadzono przepisy umożliwiające podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentom programu:
    - zawarcie umowy na wykonanie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z wybranym przez siebie (na określonych warunkach) wykonawcą - w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania ujętego w takim zestawieniu, nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty;
    - zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert - w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 15 lutego 2018 r.

Źródło: MRiRW


CZYTAJ TEŻ

Jest zgoda na całoroczny odstrzał dzików

Więcej…

Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic mogą składać wnioski o pomoc

Więcej…

Od 6 do 20 listopada rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc

Więcej…

Żywienie szyte na miarę koni - mniej zbóż, więcej włókna dla zdrowia i kondycji koni

Więcej…

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Więcej…

Po nowości, wiedzę i kontakty biznesowe do Poznania

Więcej…

Będzie mniej administracji? Od dziś KOWR zamiast ARR i ANR

Więcej…

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw ASF

Więcej…

Kukurydza MON 810 - konsultacje publiczne

Więcej…

O rynku wieprzowiny

Więcej…
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

POGODA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

PARTNERZY