Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać do 20 marca 2018 r.

Kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez jedną osobę, np. przez mieszkańca albo radnego, przez prezesa gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego stowarzyszenia sołtysów, bądź przez jeden organ władzy samorządowej np. przez wójta lub starostę – do zgłoszenia powinny być dołączone też opinie właściwej rady sołeckiej i działających na terenie sołectwa bądź gminy instytucji oraz organizacji.

Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który swoją funkcję pełnił co najmniej jedną pełną kadencję i w dniu wysłania zgłoszenia nadal tę funkcję pełni.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym w „Gazety Sołeckiej” lub pobranym ze strony internetowej „Gazety Sołeckiej”.


Karty zgłoszeniowe i dokumentację konkursową należy nadsyłać na adres: Gazeta Sołecka, ul. Puławska 3/2, 02-515 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Sołtys Roku”.

Karta złoszeniowa - plik .doc
Regulamin konkursu - plik .pdf

Źródło: Gazeta Sołecka

CZYTAJ TEŻ

Gala Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Więcej…

Płatności bezpośrednie 2017

Więcej…

Dzik na "gigancie"... pijany jak świnia

Więcej…

Porozumienie polsko-wietnamskie

Więcej…

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - nabór wniosków od 28 września do 27 października 2017 r.

Więcej…

Konferencja Samorządu Rolniczego

Więcej…

Orkan Friederike już nad Polską

Więcej…

Jak udokumentować uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości

Więcej…

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.

Więcej…

Od marca ograniczenie handlu w niedziele

Więcej…
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

POGODA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

PARTNERZY