Biogaz rolniczy to ogromny potencjał, który w polskim rolnictwie nie jest wystarczająco doceniany. To szansa dla rozwoju obszarów wiejskich, którą w wielu wystąpieniach wymieniał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel. Potwierdzili to również prelegenci konferencji „Gazyfikacja obszarów wiejskich z udziałem biogazu rolniczego”, która odbyła się w dn. 11 - 12 stycznia 2018 r.

 

Prelegentami konferencji, zorganizowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Polskie Towarzystwo Biometanu, byli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków naukowych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Polskiego Towarzystwa Biometanu oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dyrektor Generalny KOWR, Witold Strobel otworzył konferencję, która odbyła się w siedzibie centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Chciałbym, aby ta konferencja otworzyła cykl spotkań, na których będziemy się zastanawiać, w jaki sposób wnieść wartość dodaną w rozwój obszarów wiejskich i polskiego rolnictwa. Dzisiaj spotykamy się przy okazji konferencji poświęconej biogazu rolniczego. Serdecznie dziękuję współorganizatorom Polskiemu Towarzystwu Biometanu. Mam nadzieję, że przedstawiciele spółek strategicznych, po wysłuchaniu wykładów i owocnej dyskusji, pomyślą o tym, w jaki sposób mogliby poszerzyć działalność o biogazownie - powiedział Dyrektor Generalny KOWR.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia Marcin Izdebski, Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa z KPRM wygłosił prelekcję o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Prelegentami w drugim dniu konferencji byli m.in. przedstawiciele MRiRW i KOWR.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel postawił przed resortem bardzo konkretne cele i zadania dot. odnawialnych źródeł energii. OZE jest szansą na rozwój obszarów wiejskich - powiedział Jarosław Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarką Ziemi MRiRW.

Omówił on rolę MRiRW w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, systemy wsparcia dla energii OZE, w tym biogazu rolniczego oraz przedstawił aspekty społeczne gazyfikacji obszarów wiejskich.

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Strategii i Analiz KOWR, Michał Ziętara omówił zadania Ośrodka w zakresie OZE. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa m.in. monitoruje produkcję biogazu rolniczego i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, gromadzi informacje dotyczące istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego i biokomponentów, jak również wspiera działania na rzecz odnawialnych źródeł energii w Polsce, w szczególności w rolnictwie. Dyrektor dużą uwagę poświęcił biogazowi rolniczemu oraz aspektom ekonomicznym.

Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli świata nauki. dr Alina Kowalczyk-Juśko z UP w Lublinie mówiła o biogazie rolniczym - źródle energii odnawialnych, zaś prof. Czesław Rybicki z AGH w Krakowie mówił o biometanie rolniczym. Prelegentami byli także przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowniczej Agnieszka Kopel i Marcin Nocoń. Omówili oni uwarunkowania techniczne i formalno-prawne przyłącza biogazowni do sieci gazowych. Konferencję zwieńczyła prelekcja o ekonomii projektu, którą zaprezentowali dr Andrzej Wyrębiak oraz Marek Pituła Polskiego Stowarzyszenia Biometanu.

Źródło: KOWR 


CZYTAJ TEŻ

Oszacowano straty po nawałnicach

Więcej…

Pomoc dla posiadaczy świń

Więcej…

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw ASF

Więcej…

Nabory wniosków na zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Więcej…

KRUS na Zgromadzeniu Plenarnym ENASP

Więcej…

Kartuskie Targi Produktów Ekologicznych

Więcej…

Od dziś można składać wnioski o pomoc

Więcej…

Wigilijne spotkanie Radców Rolnych Ambasad

Więcej…

Od 4 września będzie można składać wnioski za straty w wyniku klęsk żywiołowych

Więcej…

Syczuan w KOWR

Więcej…
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

POGODA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

PARTNERZY