Stawki podatku VAT - stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. - Sekcja A - Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz wsługi wspomagające.

Tabele zawierają wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Sekcja A obejmuje:
 • rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego,
 • zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • produkty gospodarki leśnej,
 • usługi związane z produkcją roślinną, chowem i hodowlą zwierząt, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem,
 • ryby i pozostałe produkty rybactwa,
 • usługi schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej.
Sekcja A nie obejmuje:
 • mąki i mączki z roślin pastewnych, sklasyfikowanej w 10.91.20.0,
 • drewna w postaci wiórów lub kawałków, sklasyfikowanego w 16.10.23.0,
 • brykietów ze słomy, sklasyfikowanych w 16.29.25.0,
 • rozłupanych pali i tyczek, sklasyfikowanych w 16.10.39.0,
 • usług związanych z dystrybucją wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz obsługą systemów irygacyjnych, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
 • usług weterynaryjnych, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanych w 75.00.1,
 • usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w 81.30.10.0,
 • usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.
Uwagi dodatkowe:
 • grupowanie 01.11.20.0 nie obejmuje kukurydzy cukrowej (01.13.39.0) i kukurydzy pastewnej (01.19.10.0).
Dział 01 - PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
 
Symbol PKWiU 2008 Nazwa grupowania Stawka VAT poniżej 23%
01 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE  
01.1 ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE  
01.11 ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE,
Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
 
01.11.1 Pszenica  
01.11.11 Pszenica durum  
01.11.11.0 Pszenica durum 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.12 Pozostała pszenica  
01.11.12.0 Pozostała pszenica 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.2 Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej  
01.11.20 Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej  
01.11.20.0 Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.3 Jęczmień, żyto i owies  
01.11.31 Jęczmień  
01.11.31.0 Jęczmień 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.32 Żyto  
01.11.32.0 Żyto 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.33 Owies  
01.11.33.0 Owies 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.4 Sorgo, proso i pozostałe zboża  
01.11.41 Sorgo  
01.11.41.0 Sorgo 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.42 Proso  
01.11.42.0 Proso 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.49 Pozostałe zboża  
01.11.49.0 Pozostałe zboża 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.5 Słoma i plewy zbóż  
01.11.50 Słoma i plewy zbóż  
01.11.50.0 Słoma i plewy zbóż 8% - poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.11.6 Warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone  
01.11.61 Fasola  
01.11.61.0 Fasola 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.62 Groch  
01.11.62.0 Groch 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.69 Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone  
01.11.69.0 Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.7 Warzywa strączkowe suszone  
01.11.71 Fasola  
01.11.71.0 Fasola 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.72 Bób i bobik  
01.11.72.0 Bób i bobik 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.73 Ciecierzyca (cieciorka)  
01.11.73.0 Ciecierzyca (cieciorka) 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.74 Soczewica  
01.11.74.0 Soczewica 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.75 Groch  
01.11.75.0 Groch 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.79 Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.11.79.0 Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.8 Nasiona soi, orzeszki ziemne i nasiona bawełny  
01.11.81 Nasiona soi  
01.11.81.0 Nasiona soi 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.82 Orzeszki ziemne w łupinach  
01.11.82.0 Orzeszki ziemne w łupinach 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.83 Orzeszki ziemne łuskane  
01.11.83.0 Orzeszki ziemne łuskane 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.84 Nasiona bawełny  
01.11.84.0 Nasiona bawełny 8% - poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.11.9 Pozostałe nasiona oleiste  
01.11.91 Nasiona lnu  
01.11.91.0 Nasiona lnu 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.92 Nasiona gorczycy  
01.11.92.0 Nasiona gorczycy 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.93 Nasiona rzepaku i rzepiku  
01.11.93.0 Nasiona rzepaku i rzepiku 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.94 Nasiona sezamu  
01.11.94.0 Nasiona sezamu 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.95 Nasiona słonecznika  
01.11.95.0 Nasiona słonecznika 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.11.99 Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.11.99.0 Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej
niesklasyfikowane
5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.12 RYŻ NIEŁUSKANY  
01.12.1 Ryż niełuskany  
01.12.10 Ryż niełuskany  
01.12.10.0 Ryż niełuskany 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13 WARZYWA ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ ROŚLINY KORZENIOWE I BULWIASTE  
01.13.1 Warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe  
01.13.11 Szparagi  
01.13.11.0 Szparagi 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.12 Kapusta  
01.13.12.0 Kapusta 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.13 Kalafiory i brokuły  
01.13.13.0 Kalafiory i brokuły 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.14 Sałata  
01.13.14.0 Sałata 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.15 Cykoria  
01.13.15.0 Cykoria 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.16 Szpinak  
01.13.16.0 Szpinak 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.17 Karczochy  
01.13.17.0 Karczochy 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.19 Pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe  
01.13.19.0 Pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste 
i łodygowe
5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.2 Arbuzy i melony  
01.13.21 Arbuzy  
01.13.21.0 Arbuzy 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.29 Melony  
01.13.29.0 Melony 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.3 Pozostałe warzywa owocowe  
01.13.31 Papryka i inne warzywa owocowe z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta  
01.13.31.0 Papryka i inne warzywa owocowe z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.32 Ogórki  
01.13.32.0 Ogórki 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.33 Bakłażany (oberżyny)  
01.13.33.0 Bakłażany (oberżyny) 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.34 Pomidory  
01.13.34.0 Pomidory 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.39 Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.13.39.0 Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.4 Warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste  
01.13.41 Marchew i rzepa  
01.13.41.0 Marchew i rzepa 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.42 Czosnek  
01.13.42.0 Czosnek 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.43 Cebula  
01.13.43.0 Cebula 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.44 Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych  
01.13.44.0 Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.49 Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny  
01.13.49.0 Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.5 Ziemniaki i jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny  
01.13.51 Ziemniaki  
01.13.51.0 Ziemniaki 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.52 Ziemniaki słodkie (pataty, bataty)  
01.13.52.0 Ziemniaki słodkie (pataty, bataty) 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.53 Maniok (cassava)  
01.13.53.0 Maniok (cassava) 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.59 Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny  
01.13.59.0 Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.6 Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych  
01.13.60 Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych  
01.13.60.0 Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.7 Buraki cukrowe i nasiona buraków cukrowych  
01.13.71 Buraki cukrowe  
01.13.71.0 Buraki cukrowe 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.72 Nasiona buraków cukrowych  
01.13.72.0 Nasiona buraków cukrowych 8% - poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.13.8 Grzyby, włączając trufle  
01.13.80 Grzyby, włączając trufle  
01.13.80.0 Grzyby, włączając trufle 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.13.9 Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.13.90 Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.13.90.0 Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane 5% - poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.14 TRZCINA CUKROWA  
01.14.1 Trzcina cukrowa  
01.14.10 Trzcina cukrowa  
01.14.10.0 Trzcina cukrowa 8% - poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.15 TYTOŃ NIEPRZETWORZONY  
01.15.1 Tytoń nieprzetworzony  
01.15.10 Tytoń nieprzetworzony  
01.15.10.0 Tytoń nieprzetworzony 8% - poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.16 ROŚLINY WŁÓKNISTE  
01.16.1 Rośliny włókniste  
01.16.11 Bawełna niezgrzeblona i nieczesana  
01.16.11.0 Bawełna niezgrzeblona i nieczesana  
01.16.12 Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii  
01.16.12.0 Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii częściowo 8% - poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT - "ex 01.1 - rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)"
01.16.19 Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.16.19.0 Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane częściowo 8% - poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT - "ex 01.1 - rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)"
01.19 POZOSTAŁE ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE  
01.19.1 Rośliny pastewne  
01.19.10 Rośliny pastewne  
01.19.10.0 Rośliny pastewne 8% - poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.19.2 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe; nasiona kwiatów  
01.19.21 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe  
01.19.21.0 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe 8% - poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.19.22 Nasiona kwiatów  
01.19.22.0 Nasiona kwiatów 8% - poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.19.3 Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych; pozostałe surowe produkty roślinne  
01.19.31 Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych  
01.19.31.0 Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych 8% - poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.19.39 Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.19.39.0 Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane 8% - poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.2 ROŚLINY WIELOLETNIE  
01.21 WINOGRONA  
01.21.1 Winogrona  
01.21.11 Winogrona stołowe  
01.21.11.0 Winogrona stołowe częściowo 5% - poz. 2 zał. nr 10 do ustawy o VAT - "ex 01.21.1 - Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy"
01.21.12 Pozostałe winogrona świeże  
01.21.12.0 Pozostałe winogrona świeże częściowo 5% - poz. 2 zał. nr 10 do ustawy o VAT - "ex 01.21.1 - Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy"
01.22 OWOCE TROPIKALNE I PODZWROTNIKOWE  
01.22.1 Owoce tropikalne i podzwrotnikowe  
01.22.11 Awokado  
01.22.11.0 Awokado 8% - poz. 3 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.22.12 Banany, plantany itp.  
01.22.12.0 Banany, plantany itp. 8% - poz. 3 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.22.13 Daktyle  
01.22.13.0 Daktyle 8% - poz. 3 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.22.14 Figi  
01.22.14.0 Figi 8% - poz. 3 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.22.19 Pozostałe owoce tropikalne i podzwrotnikowe  
01.22.19.0 Pozostałe owoce tropikalne i podzwrotnikowe 8% - poz. 3 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.23 OWOCE CYTRUSOWE  
01.23.1 Owoce cytrusowe  
01.23.11 Pomelo i grejpfruty  
01.23.11.0 Pomelo i grejpfruty 8% - poz. 4 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.23.12 Cytryny i limonki  
01.23.12.0 Cytryny i limonki 8% - poz. 4 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.23.13 Pomarańcze  
01.23.13.0 Pomarańcze 8% - poz. 4 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.23.14 Mandarynki, klementynki i tangeryny  
01.23.14.0 Mandarynki, klementynki i tangeryny 8% - poz. 4 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.23.19 Pozostałe owoce cytrusowe  
01.23.19.0 Pozostałe owoce cytrusowe 8% - poz. 4 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.24 OWOCE ZIARNKOWE i PESTKOWE  
01.24.1 Jabłka  
01.24.10 Jabłka  
01.24.10.0 Jabłka 5% - poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.24.2 Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe  
01.24.21 Gruszki  
01.24.21.0 Gruszki 5% - poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.24.22 Pigwy  
01.24.22.0 Pigwy 5% - poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.24.23 Morele  
01.24.23.0 Morele 5% - poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.24.24 Wiśnie i czereśnie  
01.24.24.0 Wiśnie i czereśnie 5% - poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.24.25 Brzoskwinie  
01.24.25.0 Brzoskwinie 5% - poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.24.26 Nektaryny  
01.24.26.0 Nektaryny 5% - poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.24.27 Śliwki  
01.24.27.0 Śliwki 5% - poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.24.28 Owoce tarniny  
01.24.28.0 Owoce tarniny 5% - poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.24.29 Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.24.29.0 Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 5% - poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.25 POZOSTAŁE KRZEWY I DRZEWA OWOCOWE ORAZ ORZECHY  
01.25.1 Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium  
01.25.11 Owoce kiwi  
01.25.11.0 Owoce kiwi 8% - poz. 6 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.25.12 Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami  
01.25.12.0 Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami 5% - poz. 4 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.25.13 Truskawki i poziomki  
01.25.13.0 Truskawki i poziomki 5% - poz. 4 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.25.19 Porzeczki, agrest i owoce z rodzaju Vaccinium (np. żurawina, borówki czarne), gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.25.19.0 Porzeczki, agrest i owoce z rodzaju Vaccinium (np. żurawina, borówki czarne), gdzie indziej niesklasyfikowane 5% - poz. 4 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.25.2 Nasiona owoców  
01.25.20 Nasiona owoców  
01.25.20.0 Nasiona owoców częściowo 5% - poz. 5 zał. nr 10 do ustawy o VAT - "ex 01.25.20.0 Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone"
01.25.3 Orzechy, z wyłączeniem dziko rosnących orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych  
01.25.31 Migdały  
01.25.31.0 Migdały 8% - poz. 6 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.25.32 Kasztany jadalne  
01.25.32.0 Kasztany jadalne 8% - poz. 6 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.25.33 Orzechy laskowe  
01.25.33.0 Orzechy laskowe 5% - poz. 6 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.25.34 Orzeszki pistacjowe  
01.25.34.0 Orzeszki pistacjowe 8% - poz. 6 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.25.35 Orzechy włoskie  
01.25.35.0 Orzechy włoskie 5% - poz. 7 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.25.39 Pozostałe orzechy, z wyłączeniem dziko rosnących orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych  
01.25.39.0 Pozostałe orzechy, z wyłączeniem dziko rosnących orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych 8% - poz. 6 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.25.9 Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.25.90 Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.25.90.0 Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane częściowo 5% - poz. 8 zał. nr 10 do ustawy o VAT - "ex 01.25.90.0 - Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych"
01.26 OWOCE OLEISTE  
01.26.1 Oliwki  
01.26.11 Oliwki stołowe  
01.26.11.0 Oliwki stołowe 5% - poz. 9 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.26.12 Oliwki do produkcji oliwy  
01.26.12.0 Oliwki do produkcji oliwy 5% - poz. 9 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.26.2 Orzechy kokosowe  
01.26.20 Orzechy kokosowe  
01.26.20.0 Orzechy kokosowe 8% - poz. 7 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.26.9 Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.26.90 Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.26.90.0 Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane 5% - poz. 9 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.27 ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI NAPOJÓW  
01.27.1 Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów  
01.27.11 Kawa niepalona  
01.27.11.0 Kawa niepalona  
01.27.12 Herbata  
01.27.12.0 Herbata  
01.27.13 Maté (herbata paragwajska)  
01.27.13.0 Maté (herbata paragwajska)  
01.27.14 Ziarna kakaowe  
01.27.14.0 Ziarna kakaowe  
01.28 ROŚLINY PRZYPRAWOWE I AROMATYCZNE ORAZ ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH  
01.28.1 Rośliny przyprawowe i aromatyczne nieprzetworzone  
01.28.11 Pieprz surowy z rodzaju Piper  
01.28.11.0 Pieprz surowy z rodzaju Piper  
01.28.12 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone  
01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone częściowo 5% - poz. 10 zał. nr 10 do ustawy o VAT - "ex 01.28.12.0 - Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki"
01.28.13 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe  
01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe 5% - poz. 11 zał. nr 10 do ustawy o VAT - "ex 01.28.13.0 - gałka muszkatołowa i kwiat muszkatołowy" 
8% - poz. 9 zał. nr 3 do ustawy o VAT - kardamon
01.28.14 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe  
01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe 5% - poz. 12 zał. nr 10 do ustawy o VAT - kolendra, kmin i kminek 
8% - poz. 10 zał. nr 3 do ustawy o VAT - anyż, badian, koper i jagody jałowca, surowe
01.28.15 Cynamon surowy i kwiaty cynamonowca  
01.28.15.0 Cynamon surowy i kwiaty cynamonowca  
01.28.16 Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) surowe  
01.28.16.0 Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) surowe  
01.28.17 Imbir surowy, suszony  
01.28.17.0 Imbir surowy, suszony  
01.28.18 Wanilia surowa  
01.28.18.0 Wanilia surowa  
01.28.19 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne  
01.28.19.0 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne częściowo 5% - poz. 13 zał. nr 10 do ustawy o VAT - "ex 01.28.19.0 - Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane"
01.28.2 Szyszki chmielowe  
01.28.20 Szyszki chmielowe  
01.28.20.0 Szyszki chmielowe 8% - poz. 12 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.28.3 Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych  
01.28.30 Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych  
01.28.30.0 Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych  
01.29 POZOSTAŁE ROŚLINY WIELOLETNIE  
01.29.1 Kauczuk naturalny  
01.29.10 Kauczuk naturalny  
01.29.10.0 Kauczuk naturalny  
01.29.2 Choinki świąteczne cięte  
01.29.20 Choinki świąteczne cięte  
01.29.20.0 Choinki świąteczne cięte  
01.29.3 Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu  
01.29.30 Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu  
01.29.30.0 Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu  
01.3 ROŚLINY ŻYWE, CEBULKI, BULWY I KORZENIE, SADZONKI I SZCZEPY; GRZYBNIA  
01.30 Rośliny  życe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia  
01.30.1 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia  
01.30.10 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia  
01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia 8% - poz. 13 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.4 ZWIERZĘTA ŻYWE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO  
01.41 BYDŁO MLECZNE ŻYWE ORAZ SUROWE MLEKO BYDŁA MLECZNEGO  
01.41.1 Bydło mleczne żywe  
01.41.10 Bydło mleczne żywe  
01.41.10.0 Bydło mleczne żywe 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.41.2 Surowe mleko bydła mlecznego  
01.41.20 Surowe mleko bydła mlecznego  
01.41.20.0 Surowe mleko bydła mlecznego 5% - poz. 14 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.42 POZOSTAŁE ŻYWE BYDŁO I BAWOŁY ORAZ NASIENIE BYDLĘCE  
01.42.1 Pozostałe żywe bydło i bawoły  
01.42.11 Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt  
01.42.11.0 Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.42.12 Cielęta żywe  
01.42.12.0 Cielęta żywe 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.42.2 Nasienie bydlęce  
01.42.20 Nasienie bydlęce  
01.42.20.0 Nasienie bydlęce 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.43 KONIE I POZOSTAŁE ZWIERZĘTA KONIOWATE, ŻYWE  
01.43.1 Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe  
01.43.10 Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe  
01.43.10.0 Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.44 WIELBŁĄDY I ZWIERZĘTA WIELBŁĄDOWATE, ŻYWE  
01.44.1 Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe  
01.44.10 Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe  
01.44.10.0 Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe  
01.45 OWCE I KOZY ŻYWE; SUROWE MLEKO OWCZE I KOZIE ORAZ WEŁNA STRZYŻONA Z OWIEC I KÓZ  
01.45.1 Owce i kozy, żywe  
01.45.11 Owce żywe  
01.45.11.0 Owce żywe 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.45.12 Kozy żywe  
01.45.12.0 Kozy żywe 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.45.2 Mleko owcze i kozie, surowe  
01.45.21 Mleko owcze surowe  
01.45.21.0 Mleko owcze surowe 5% - poz. 14 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.45.22 Mleko kozie surowe  
01.45.22.0 Mleko kozie surowe 5% - poz. 14 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.45.3 Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży  
01.45.30 Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży  
01.45.30.0 Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży  
01.46 ŚWINIE ŻYWE  
01.46.1 Świnie żywe  
01.46.10 Świnie żywe  
01.46.10.0 Świnie żywe 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.47 DRÓB ŻYWY I JAJA  
01.47.1 Drób żywy  
01.47.11 Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku "Gallus domesticus"  
01.47.11.0 Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku "Gallus domesticus" 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.47.12 Indyki  
01.47.12.0 Indyki 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.47.13 Gęsi  
01.47.13.0 Gęsi 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.47.14 Kaczki i perliczki  
01.47.14.0 Kaczki i perliczki 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.47.2 Jaja świeże w skorupkach  
01.47.21 Jaja kurze, świeże w skorupkach  
01.47.21.0 Jaja kurze, świeże w skorupkach 5% - poz. 14 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.47.22 Jaja pozostałego drobiu, świeże w skorupkach  
01.47.22.0 Jaja pozostałego drobiu, świeże w skorupkach 5% - poz. 14 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.47.23 Jaja wylęgowe  
01.47.23.0 Jaja wylęgowe 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.49 POZOSTAŁE ZWIERZĘTA HODOWLANE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO  
01.49.1 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane  
01.49.11 Króliki żywe domowe  
01.49.11.0 Króliki żywe domowe 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.49.12 Ptaki żywe hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.49.12.1 Strusie żywe hodowlane 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.49.12.9 Pozostałe ptaki żywe hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.49.13 Gady żywe hodowlane, włączając węże i żółwie  
01.49.13.0 Gady żywe hodowlane, włączając węże i żółwie  
01.49.19 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.49.19.0 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane częściowo 8% - poz. 15 zał. nr 3 do ustawy o VAT - "ex 01.49.19.0 - króliki dzikie, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych" 
częściowo 8% - poz. 1, 2, 4, 5 zał. do rozporządzenia w sprawie stawek - wyłącznie trzmiele i entomofagi
01.49.2 Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego  
01.49.21 Miód naturalny  
01.49.21.0 Miód naturalny 5% - poz. 14 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.49.22 Mleko surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.49.22.0 Mleko surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 5% - poz. 14 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.49.23 Ślimaki, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich  
01.49.23.0 Ślimaki, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich częściowo 5% - poz. 14 zał. nr 10 do ustawy o VAT - "ex 01.4 - z wyłączeniem zwięrząt żywych i ich nasienia" 
8% - zwierzęta żywe - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.49.24 Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.49.24.0 Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane 5% - poz. 14 zał. nr 10 do ustawy o VAT
01.49.25 Kokony jedwabników nadające się do motania  
01.49.25.0 Kokony jedwabników nadające się do motania 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.49.26 Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione  
01.49.26.0 Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione  
01.49.27 Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych  
01.49.27.0 Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.49.28 Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.49.28.0 Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane częściowo 8% - poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT - "ex 01.4 - zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem (...) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU ex 01.49.28.0)"
01.49.3 Skóry futerkowe surowe oraz skóry i skórki surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.49.31 Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych  
01.49.31.0 Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych  
01.49.32 Skóry futerkowe jagnięce surowe  
01.49.32.0 Skóry futerkowe jagnięce surowe  
01.49.39 Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.49.39.0 Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie indziej niesklasyfikowane  
01.6 USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM ORAZ CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM USŁUG WETERYNARYJNYCH  
01.61 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ  
01.61.1 Usługi wspomagające produkcję roślinną  
01.61.10 Usługi wspomagające produkcję roślinną  
01.61.10.0 Usługi wspomagające produkcję roślinną 8% - poz. 135 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.62 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH  
01.62.1 Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich  
01.62.10 Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich  
01.62.10.0 Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich częściowo 8% - poz. 135 zał. nr 3 do ustawy o VAT - "ex 01.6 - Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)"
01.63 USŁUGI NASTĘPUJĄCE PO ZBIORACH  
01.63.1 Usługi następujące po zbiorach  
01.63.10 Usługi następujące po zbiorach  
01.63.10.0 Usługi następujące po zbiorach 8% - poz. 135 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.64 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN  
01.64.1 Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin  
01.64.10 Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin  
01.64.10.0 Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin 8% - poz. 135 zał. nr 3 do ustawy o VAT
01.7 ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM  
01.70 Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem  
01.70.1 Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem  
01.70.10 Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem  
01.70.10.0 Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem  

Zobacz część 2 - PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWIE.
Zobacz część 3 - RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO.


Źródło: GOFIN


CZYTAJ TEŻ

Pestycydy w polskich Glosterach

Więcej…

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy?

Więcej…

Zakończyło się przyjmowanie wniosków od rolników, którzy zdecydowali się na zakończenie prowadzenia swoich gospodarstw

Więcej…

OSN na terenie całego kraju

Więcej…

Strategia promocji żywności MRiRW

Więcej…

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.

Więcej…

ARiMR przypomina o wnioskach za straty w wyniku klęsk żywiołowych

Więcej…

Spotkanie z rolnikami

Więcej…

Wnioski o rekompensaty do 31 października

Więcej…

Polski drób w Singapurze

Więcej…
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

POGODA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

PARTNERZY