Już na początku września rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” PROW 2014-2020.

Rolnicy będą mogli zaliczyć do kosztów kwalifikowanych koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a nie jak dotychczas, od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

 

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia br. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1571).

Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć:

  • w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji (osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe),
  • za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (osobiście albo przez upoważnioną osobę).

Źródło: MRiRW


CZYTAJ TEŻ

Ogłoszenie KOWR

Więcej…

Aktualny harmonogram naborów wniosków z PROW 2014 - 2020

Więcej…

Rozmowy polsko-egipskie

Więcej…

Dziś mija termin składania wniosków o pomoc za straty spowodowane klęskami żywiołowymi

Więcej…

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

Więcej…

Rolnictwo ekologiczne, tematy i obszary badawcze, dotacje

Więcej…

XLI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

Więcej…

POLAGRA-PREMIERY już za tydzień

Więcej…

Rozpędzony polski "pociąg gospodarczy"

Więcej…

Będzie pomoc finansowa na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF

Więcej…
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

POGODA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

PARTNERZY